25.1. Georg Theodor Chiewitz

Turun ja Porin läänin arkkitehtinä ja Turun kaupunginarkkitehtinä toiminut Georg Theodor Chiewitz (1815–1863) oli yksi Ruotsista Suomeen muuttaneista. Konkurssin jälkimainingeissa itään siirtyneellä Chiewitzillä oli monipuolinen kansainvälinen kokemus: hän oli työskennellyt niin Kreikassa, Englannissa, Ranskassa kuin synnyinmaassaan Ruotsissa. Monipuolinen osaaminen vaihteli linnoituksista, silloista ja tehtaista kuninkaallisiin huvilinnoihin ja restaurointiin.

Vakiinnuttuaan Turkuun 1850-luvun alussa Chiewitz säilytti tiiviit suhteet Ruotsiin, mutta Turusta löytyi myös vanhoja ystäviä kuten Tukholman kuninkaallisen taideakatemian opiskelijatoveri hovimaalari R. W. Ekman. Chiewitzin luona vuosina 1861–1862 harjoittelijana toiminut – myöhemmin Helsingin keskustan suurista rakennushankkeista tunnetuksi tullut arkkitehti – Theodor Höijer muisteli, että Chiewitzillä oli varsin pieni lähimpien ystävien piiri. Hyvä tarinankertoja tapasi perhepiirissä useimmiten Ekmanin lisäksi kulttuuripersoona N. H. Pinelloa ja Suomen matkaoppaan ruotsiksi ja ranskaksi kirjoittanutta kreivi G. Ph. Armfeltia.

Chiewitzin ura Suomessa jäi lyhyeksi, sillä hän kuoli alle 50-vuotiaana. Hänen kädenjälkensä jäi kuitenkin näkymään monella tavalla. Hänen työtään ovat esimerkiksi Porin ja Uudenkaupungin asemakaavat ja uusgoottilaiset tiilikirkot. Turussa Chiewitzin töitä ovat muun muassa puistokahvila Pinella sekä Villa Roma Ruissalossa. Tarinoita kokemuksistaan maailmalta, näkemyksiään arkkitehtuurista ja kontakteja Tukholmaan Chiewitz tarjosi myös seuraavan sukupolven arkkitehdeille kuten Höijerille, Theodor Deckerille sekä turkulaissyntyiselle Frans Sjöströmille.

/Taina Syrjämaa

Kuva 1: Arkkitehti Georg Theodor Chiewitz. Museovirasto.

Kuva 2: Villa Roma. http://www05.turku.fi/ympto/ruissalo/chiewitz.shtml

Share This: