31.1. Alfred Jacobsson, affärsman och donator

Alfred Johannes Jacobsson (27.10 1841-20.02.1931) var son till koffedikaptenen Johan Jacobsson och Albertina Myhrberg. Redan som 7-åring fick Alfred göra sin far sällskap på en utomlandsresa till Lübeck. Under hela sitt vuxna liv förde hans uppdrag inom otaliga bolag och fabriker honom ut på resor i hemlandet och till utlandet. Tillsammans med sin hustru Hélène företog de även nöjesresor runt om i Europa och de besökte såväl badorter som metropoler.

Alfred inledde sin yrkesbana vid C.&F. Åkerman i Åbo, en färg- kolonial samt vin och spirituosa affär. Efter avklarade studier vid Handelsinstitutet i Åbo bosatte han sig i Helsingfors där han tjänstgjorde som kontorist hos J.C Frenckell & Son. År 1868 reste han första gången utomlands på egen hand för att vidareutbilda sig inom trävarubranschen och för att lära sig språk. Han vistades både i Berlin, Hamburg och i England. Det sägs att hans upplevelser i England hade stort inflytande på honom. I London etablerade han sina kontakter med den engelska trävaruexportfirman G.F. Neame & co. Väl hemma i Åbo blev han deras kommissionär och representant i både Sverige och Finland.

Alfred var starkt engagerade i den framväxande sågindustrin i slutet av 1870-talet. Han var med och startade upp och ledde ett flertal ångsågar i Ackas, Viiala och Wartsala i Salo samt trävarubolagen i Kemi och Hakkala. Han deltog också i grundandet av Viiala glasbruk. År 1877 gifte han sig med Hélène Kumlin (1854-1928) dotterdotter till kommerserådet Abraham Kingelin. Hélène var kusin till bröderna Ernst och Magnus Dahlström. Genom giftermålet blev Alfred delägare i flera av Kingelin grundade företag bl.a. Ångbolagsfartyget Bore, Åbo Aktiebank. Åbo Kakelfabrik, Åbo Klädesfabrik, Sjöförsäkringsbolaget Triton, försäkringsbolaget Verdandi, rederibolaget Transoceanic, Åbo arbetarbostadsaktiebolag, Mekaniska tunnbinderiet i Åbo och Kingelins Co ölbryggeri.

Redan år 1889 gjorde Alfred en donation för uppförandet av ett barnhem i Åbo. På sin silverbröllopsdag 1902 donerade makarna medel för det Biologiska museet som invigdes 1917. Alfred var en av de trettiofem stiftarna som deltog i grundandet av Stiftelsen för Åbo Akademi. Paret donerade även sitt hem till Stiftelsen för Åbo Akademi för att det skulle bevaras som ett museum.

Alfred engagerade sig även i stadens och närsamhället utveckling under de tjugofyra år (1879-1903) som han verkade som ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Under åren 1890-1918 var han även svensk vicekonsul och mångårig medlem i Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse och i stiftelsens delegation. Alfred gjorde nästan dagligen dagboksanteckningar åren 1887-1931. Sammanlagt finns 8 häften fyllda med kortfattade anteckningar om hans vardag, resorna, familjen, umgänget och de händelser som han valt att notera. De sista anteckningarna gjorde han 10 februari 1931, endast några dagar innan han avled.

/Ulrika Grägg, Museet Ett Hem

Bild 1: Alfred och Hélène

Bild 2: Alfred som ung

Share This: