På svenska

Läroämnet Allmän historia vid Åbo universitetet i samarbete med Åbo museicentral genomför forskningsprojektet Turku/Åbo 1800 som en del av Åbo stadsforskningsprogrammet. Syftet är att för första gången göra en helhetstolkning som grundar sig på den moderna historieforskningen gällande aktörer inom kultur och ekonomi. Forskarna önskar att komma i kontakt med stadsbor för att kartlägga det privata materialet.

Forskningsprojektet av Professor Taina Syrjämaa och FD Janne Tunturi skapar en ny tolkning av Åbos historia under 1800-talet genom att analysera staden som en del av det internationella nätverket. I undersökningen fäster man uppmärksamhet på glömda föreningar och företag av betydelse. Resultatet av forskningen publiceras enligt open access -principen och det kommer att tillämpas bl.a. för utveckling av turismen.

Från byrålådorna till allmän glädje

I forskningsprojektet söker vi efter gamla bilder, texter och föremål från Åbo åren 1812-1917. Speciellt intresserade är vi av material som behandlar internationella nätverk inom det kulturella och ekonomiska livet.

Projektet medför möjligheten att kombinera privata samlingar med en del av en ny typ av databas, genom vilken materialen blir tillgängliga för både forskare och offentligheten. Vi är intresserade av donationer eller lån av historiska samlingar samt möjligheten av att dokumentera privatsamlingar.

Forskningsprojektet Turku 1812–1917 – Valtiollisen historian marginaalista kansainvälisen talous- ja kulttuurielämän aktiiviseksi toimijaksi är en del av Åbos stadsforskningsprogram. Projektet genomförs av läroämnet allmän historia vid Åbo universitet i samarbete med Åbo museicentral samt övriga samarbetspartners.

Forskningsprojektets Facebook-sidorna finns på adressen www.facebook.com/Turku1800. Forskningsgruppen går att kontakta genom e-post turku1800@utu.fi

Tilläggsuppgifter:

forskningsassistent Saara Penttinen, simpen@utu.fi
forskningsassistent Jan Helenius, japahe@utu.fi

door-732116

Share This: