Turku/Åbo1800

Turku 1800-luvun aktiivisena, menestyvänä ja kansainvälisenä kaupunkina on jäänyt varjoon kansallisessa historiankirjoituksessa, jonka huomio on kiinnittynyt valtiollisiin instituutioihin ja Helsinkiin. Tämän takia Turkua on tuntunut yhä määrittävän vain ajallisesti hyvin etäinen menneisyys.

Professori Taina Syrjämaa ja FT Janne Tunturi käynnistivät lokakuussa 2016 esitutkimuksen, jonka pohjalta tehtävässä pitkäaikaisessa tutkimushankkeessa tuotetaan uusi tulkinta Turun 1800-luvun historiasta kansainvälisten verkostojen osana. Samalla se kiinnittää huomiota monien unohdettujen yhdistysten ja yritysten merkitykseen. Tutkimuksen tulokset julkaistaan mahdollisuuksien mukaan avoimen julkaisun periaatteella sekä historiantutkijoiden että turkulaisten käyttöön. Esimerkiksi yksityisaineistosta luodaan uusi julkinen tietovaranto.

Turku/Åbo1800 on osa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa, joka on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta.

Hankkeen toteuttii Turun yleisen historian oppiaine yhteistyössä Turun Museokeskuksen kanssa.

Ohjausryhmä:

  • Pj. Olli Immonen, Turun Museokeskus
  • Tomi Karjalainen, Turun kaupunki
  • Sampo Ruoppila, Turun Kaupunkitutkimus
  • Taina Syrjämaa, yleinen historia
  • Maarit Talamo-Kemiläinen, Turun Museokeskus
  • Janne Tunturi, yleinen historia

Hanke oli osa Suomi 100 -juhlavuoden toimintaa.

Muista yhteistyökumppaneitamme ovat:

Taina Syrjämaa

syrjamaa

Janne Tunturi

tunturi-kuva-parempi

Saara Penttinen

20150714_202000

Jan Helenius

jan

Ota yhteyttä!

Saara ja Jan ovat siirtyneet jos seuraavii projekteihin (ainakin näillä näkymin), mutta yhteyttä voi ottaa esimerkiksi Janne Tunturiin jantun@utu.fi tai harjoittelija Aino Mykrään aimamy@utu.fi

Tutkimushankkeen Facebook-sivut löytyvät osoitteesta www.facebook.com/Turku1800. Tutkimusryhmään saa yhteyden sähköpostitse osoitteella turku1800@utu.fi

verkkosivuille-yliopisto-logo

Share This: